מסלולים ליניאריים - רצועה

MTB Series

Size

[mm]

42x42, 55x55, 80x80

Speed

[m/s]

3

Stroke Max

[mm]

6500

Belt

 

ATL5

Feed Force Max

[N]

480÷1950

Torque My/Mz

[Nm]

55÷450

Bending Moment

[Nm]

20÷80

Repeatability

[mm]

±0.05

הורד מידע טכני PDF
MTB42-F0
MTB42-F2
MTB42-M2
MTB42-D2  


 

 

 

MTF Series

Size

[mm]

42x75

Speed

[m/s]

3

Stroke Max

[mm]

5850

Belt

 

ATL5

Feed Force Max

[N]

680

Torque My/Mz

[Nm]

110

Bending Moment

[Nm]

18

Repeatability

[mm]

±0.05


הורד מידע טכני PDF

MTF42  

MTF42D Series

Size

[mm]

42x75

Speed

[m/s]

3

Stroke Max

[mm]

2850

Belt

 

ATL5

Feed Force Max

[N]

340

Torque My/Mz

[Nm]

110

Bending Moment

[Nm]

18

Repeatability

[mm]

±0.05


הורד מידע טכני PDF

MTF42D

 MTS Series

Size

[mm]

42x42, 55x55, 80x80

Speed

[m/s]

3

Stroke Max

[mm]

6500

Belt

 

ATL5

Feed Force Max

[N]

480÷1950

Torque My/Mz

[Nm]

275÷750

Bending Moment

[Nm]

150÷450

Repeatability

[mm]

±0.05


הורד מידע טכני PDF
MTS55
MTS80 


MTZ-L Series

Size

[mm]

42x42, 55x55

Speed

[m/s]

1

Stroke Max

[mm]

1500

Belt

 

ATL5

Feed Force Max

[N]

480÷800

Torque My/Mz

[Nm]

20÷40

Bending Moment

[Nm]

120÷220

Repeatability

[mm]

±0.05


הורד מידע טכני PDF
MTZ42L
MTZ55L
MTZ-S Series

Size

[mm]

55x55

Speed

[m/s]

1

Stroke Max

[mm]

1500

Belt

 

ATL5

Feed Force Max

[N]

800

Torque My/Mz

[Nm]

480

Bending Moment

[Nm]

265

Repeatability

[mm]

±0.05


הורד מידע טכני PDF
MTZ55S

מסלולים ליניאריים - בורג הנעה
MTV Series

Size

[mm]

42x45, 55x60, 80x85

Speed

[m/s]

1.5

Stroke Max

[mm]

1500

Pitch

[mm]

5-10-16-20

Feed Force Max

[N]

3500÷16000

Torque My/Mz

[Nm]

55÷450

Bending Moment

[Nm]

20÷80

Repeatability

[mm]

±0.02


הורד מידע טכני PDF
MTV 42
MTV 55
MTV 80
MTL Series

Size

[mm]

155 -225

Speed

[m/s]

1.5

Stroke Max

[mm]

1500

Pitch

[mm]

5-10-16-20

Feed Force Max

[N]

7800÷15500

Torque My/Mz

[Nm]

430÷1400

Bending Moment

[Nm]

200÷670

Repeatability

[mm]

±0.02


MUK Series

Size

[mm]

40x90, 50x110, 65x145

Speed

[m/s]

1.5

Stroke Max

[mm]

1500

Pitch

[mm]

5-10-16-20

Feed Force Max

[N]

3600÷13500

Torque My/Mz

[Nm]

430÷1400

Bending Moment

[Nm]

160÷670

Repeatability

[mm]

±0.02


יצירת קשר